kancelaria prawna Kraków

Insolventio Szaraniec Sobota S.A. Kancelaria Prawna Kraków – doradztwo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Skutecznie rozwiązujemy problemy
podmiotów, które borykają się
z kryzysem finansowym.

kancelaria prawna Kraków
syndyk Kraków

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Kancelaria obsługuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców.

Doradcy restrukturyzacyjni z naszej kancelarii reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno przed sądem, jak i w kontaktach z sędzią – komisarzem, tymczasowym nadzorcą sądowym czy syndykiem masy upadłości. Nasza oferta obejmuje pomoc osobom fizycznym w kryzysie, jak i przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością.

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

Wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości wielu dziedzin, od zagadnień związanych z finansami, po zarządzanie przedsiębiorstwami, aspekty prawne i podatkowe.

W Insolventio Szaraniec Sobota S.A. łączymy siły, doświadczenie i multidyscyplinarność, po to, by profesjonalnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Oferujemy doradztwo prewencyjne w ramach restrukturyzacji dla przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub stali się niewypłacalni. Zajmujemy się dogłębną analizą sytuacji ekonomicznej, wpieramy w ocenie perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowujemy propozycje układowe, testy prywatnego wierzyciela, a także indywidualne plany restrukturyzacyjne. Nasze usługi są kompleksowe – nasze wysiłki koncentrują się nie tylko na doprowadzeniu do przyjęcia przez wierzycieli układu, ale zajmujemy się również jego wdrożeniem, a także nadzorem nad wykonaniem układu.

Jeśli kondycja biznesowa przedsiębiorstwa nie pozwala na restrukturyzację, opracowujemy dla naszych klientów wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców. Doradzamy dłużnikom oraz inwestorom przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości, również w ramach instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Nasze usługi kierujemy nie tylko do firm, lecz również do osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Naszą podstawową specjalizacją jest upadłość konsumencka. Doradcy restrukturyzacyjni z naszej kancelarii prowadzili, jako syndycy masy upadłości, ponad 200 upadłości konsumenckich. Opracowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kompletujemy niezbędne dokumenty, jak również wspieramy w całym procesie prowadzącym do oddłużenia w ramach ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych: sądem upadłościowym, sądem restrukturyzacyjnym nadzorcą sądowym, zarządcą sądowym, a także sędzią-komisarzem. Efektywnie wspieramy w trakcie międzynarodowych postępowań upadłościowych.

syndyk Kraków

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszyscy członkowie zarządu Insolventio Szaraniec Sobota S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dzięki temu spółka pełni funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych, jak również funkcje nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradcy restrukturyzacyjni naszej kancelarii przeprowadzili już kilkaset postępowań upadłościowych – tak konsumenckich, jak i przedsiębiorców – oraz postępowań restrukturyzacyjnych. Wspomagaliśmy naszych Klientów także w zakresie przygotowania stosownych wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych.

Prowadzimy szkolenia oraz wykłady z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Nasi doradcy restrukturyzacyjni brali udział w procesie legislacyjnym, w tym w ramach działalności w Instytucie Allerhanda w Krakowie, sporządzali opinie w ramach konsultacji nowelizacji przepisów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Komentujemy w mediach bieżące zagadnienia i problemy wynikające z przepisów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zbudowaliśmy wszechstronny zespół, mogący sprostać oczekiwaniom rynku. Dzięki naszej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu możemy wypracować dla naszych Klientów efektywne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane