/ Zespół

Skutecznie rozwiązujemy problemy
podmiotów, które borykają się
z kryzysem finansowym.

/ Zespół

Skutecznie rozwiązujemy problemy
podmiotów, które borykają się
z kryzysem finansowym.

syndyk Kraków

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

Doradcy restrukturyzacyjni z naszej kancelarii reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno przed sądem, jak i w kontaktach z sędzią – komisarzem, tymczasowym nadzorcą sądowym czy syndykiem masy upadłości. Nasza oferta obejmuje pomoc osobom fizycznym w kryzysie, jak i przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością.

Wszyscy członkowie zarządu Insolventio Szaraniec Sobota S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dzięki temu spółka pełni funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych, jak również funkcje nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Zarząd

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane