/ Postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone dla Dłużnika - Wojciecha Kowalczyka, sygn. akt KO1K/GRz-nu/46/2023

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Kowalczyk, NIP: 6741084619

syndyk Kraków

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.

*pola wymagane
*pola wymagane

Kancelaria prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego
w Krakowie

Skutecznie rozwiązujemy problemy
podmiotów, które borykają się
z kryzysem finansowym.

/ Alicja Sobota

Członek Zarządu
Insolventio Szaraniec Sobota S.A.
Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708)

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. W 2020 r. uzyskałam licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W praktyce zawodowej od wielu lat zajmuję się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu dłużników w postępowaniu upadłościowym, zastępstwie wierzycieli, a także kompleksowego wsparcia syndyków, nadzorców oraz zarządców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pomagam również firmom w kryzysie finansowym. Doradzam wybór optymalnej ścieżki postępowania w celu poprawy kondycji finansowej, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi restrukturyzacyjnych.

Mam rozległe doświadczenie w prowadzeniu konsumenckich postępowań upadłościowych. Od wielu lat pomagam niewypłacalnym konsumentom w przygotowaniu wniosków o upadłość konsumencką, a także reprezentuję konsumentów w toku właściwego postępowania upadłościowego. Pełnię również funkcję syndyka masy upadłości w konsumenckich postępowaniach upadłościowych.

Jestem członkiem INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Instytucie Allerhanda w Krakowie, platformy współpracy grupy eksperckiej działającej na rzecz propagowania, rozwoju i poprawy funkcjonowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W ramach Sekcji INSO biorę aktywny udział w procesie legislacyjnym, w tym co do opiniowania projektów przepisów dotyczących upadłości i restrukturyzacji.

Jestem autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Brałam jako prelegent udział w licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu insolwencyjnemu.

/ Radomir Szaraniec

Prezes Zarządu
Insolventio Szaraniec Sobota S.A.
Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708)

W 2008 r. zdałem egzamin na doradcę podatkowego, zaś na listę doradców podatkowych zostałem wpisany w lutym 2009 r. Po 4 latach, w kwietniu 2013 r. zdałem egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zaś licencję przyznano mi w dniu 13 czerwca 2013 r.

Nieprzerwanie od 2000 r. łączyłem studia z pracą w krakowskich kancelariach doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.
W listopadzie 2006 r. rozpocząłem kierowanie Referatem Windykacji w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, odpowiadając za prowadzenie procesów związanych z odzyskiwaniem należności i udzielaniem ulg w spłacie zaległości czynszowych. Pracami referatu kierowałem do kwietnia 2009 r., by w maju 2009 r. otworzyć kancelarię doradcy podatkowego. Od listopada 2011 r. do marca 2013 r. byłem wiceprezesem MKS Cracovia S.A., zaś od kwietnia 2011 r. jestem wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o.

Bardzo cenne są dla mnie doświadczenia zdobyte w związku z pełnieniem funkcji społecznych w różnych organizacjach pozarządowych. Jako prezes Stowarzyszenia Tylko Cracovia organizowałem między innymi wyjazdy na mecze, w których jednorazowo brało udział ponad 1000 osób. Pasję sportową i prawniczą mogłem łączyć jako członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej, członek zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej czy sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Największym sportowym wydarzeniem, które miałem okazję współorganizować były organizowane w Tauron Arenie Kraków: finały Pucharu Polski w 2014 r. oraz Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I A w 2015 r.